Projects

Over the past decade, Deprom has participated in the design, construction, supervision, and technical survey of various sites:

Residential buildings

/incl. Development of 499 apt. building/

Shopping malls

/incl. 32’000 sq.m. project/

Warehouses

/incl. 10’000 sq.m. project/

Production Builldings

/incl. 8’600 sq.m. project/

Office buildings

/including 36 000 sq.m. project/

Gallery

"SIA Deprom LV ir noslēdzis 2016. gada 11. maijā
 līgumu Nr.SKV-L-2016/2067 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru
par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”
ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds"