Projekti

Pēdējo desmit gadu laikā Deprom ir piedalījies dažādu objektu projektēšanas, būvniecības, būvuzraudzības un tehniskās apsekošanas darbos:

Dzīvojamās ēkas

/t.sk. projekts ar 499 dzīvokļiem/

Tirdzniecības centri

/t.sk. projekts ar 32 000m2/

Noliktavas

/t.sk. projekts ar 10000m2/

Ražošanas ēkas

/t.sk. projekts ar 8600m2/

Biroja ēkas

/t.sk. projekts ar 36 000 m2/

Galerija

"SIA Deprom LV ir noslēdzis 2016. gada 11. maijā
 līgumu Nr.SKV-L-2016/2067 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru
par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”
ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds"