Mūsu atšķirība = Klienta ieguvumi
Mēs esam saliekamo dzelzsbetona būvkonstrukciju karkasu eksperti.
Mūsu specializācija un pieredze ir mūsu galvenā atšķirība, kas sniedz vairākus
būvniecības ieguvumus mūsu klientiem.
Ātrāk

Ēkas karkasu būvniecība no saliekamām būvkonstrukcijām samazina kopējos ēkas būvniecības termiņus līdz minimumam, jo lielākā daļa karkasa būvniecības notiek ražotnēs ārpus būvobjekta. Uz būvlaukumu tiek piegādātas gatavas būvkonstrukcijas, kuras objektā atliek vien savstarpēji samontēt. Montāžas darbi var notikt cauru gadu ar minimālu nelabvēlīgu laikapstākļu ietekmi uz būvniecības izpildes termiņiem.

Prasmīgāk

Mūsu būvinženieru komanda ir iesaistīta visos ēkas karkasa būvniecības etapos: projektēšana, būvkonstrukciju ražošana, piegāde un montāža objektā. Šāda pieredze un zināšanas ļauj izvērtēt un piedāvāt jau projekta sākotnējā stadijā labākos praksē pārbaudītus risinājumus. Mēs jau projektēšanas stadijā zinām, kas būs svarīgi būvlaukumā un kāds būs optimālākais risinājums, kas mazinās laiku un resursus būvlaukumā.

Izdevīgāk

Saliekamo būvkonstrukciju karkasu būvniecībai ir virkne priekšrocību, jo šī ir ātra būvniecības metode ar augstu rūpniecības pakāpi:

– neatkarīga un paralēla darbu norise ražotnē un būvobjektā;
– optimizēta resursu izmantošana;
– minimāli atkritumi;
– rūpniecisks ražošanas process ar standartizētu kvalitātes kontroli.

Prakse ir apliecinājusi, to ka Klienti, kuri jau projekta sākuma fāzē bija izvelējušies ēkas karkasa būvniecību no saliekamām būvkonstrukcijām, ir realizējusi ēkas būvniecību īsos un paredzamos termiņos par tehniski un ekonomiski labāko cenu.

Aicinājums un solījums klientiem

Ēkas karkass ir būtiska ēkas sastāvdaļa, kas satur un savstarpēji sasaista parējās ēkas daļas un sistēmas. Tapāt karkasa izbūves izmaksas veido būtisku daļu no kopējā būvniecības budžeta, ka arī tam ir ievērojams iespaids uz būvniecības termiņiem, kas attiecīgi iespaido būvlaukuma uzturēšanas un citas izmaksas.

Mēs aicinām klientus ēkas karkasa būvniecības metodi izvelēties līdz ar pirmo ēkas arhitektūras skiču izstrādi. Mūsu būvinženieru iesaiste projekta agrīnā projektēšanas stadijā nodrošinās būvprojekta izstrādi īsos termiņos ar tehniski un ekonomiski optimāliem risinājumiem un augstu gatavības stadiju uzsākt un veikt būvdarbus īsos termiņos.

Saviem klientiem mēs apsolām projekta realizāciju labā kvalitātē, atbilstoši noteiktajam budžetam un laika grafikam.