Bli en av oss

Om du är ett byggproffs, vare sig du har liten eller mångårig erfarenhet, tar vi gärna emot ditt CV med ett följebrev där du beskriver varför du vill arbeta för Deprom och bli en del av vårt proffsteam som jobbar med internationella byggprojekt.

Till vardags arbetar vi tillsammans i ett lag som vill och kan leverera det som utlovats till våra kunder, samt baserat på vår erfarenhet och kunskap levererar mer därtill.

Vi ser också våra kunder och samarbetspartners som medlemmar av samma lag, eftersom vi alla arbetar mot samma mål – att bygga varaktiga och bekväma byggnader för människor.

I vår yrkesutövning är vi fast beslutna att göra mer än vad som normalt förväntas – vi lyssnar på våra kunders problem och önskemål och försöker hitta lösningar, eftersom vi är inriktade på att ständigt utvecklas i vad vi gör och kan erbjuda.

Vårt team omfattar såväl unga yrkesutövare som erfarna proffs som kompletterar varandra med nya idéer och yrkesiver.

Vi drar inspiration för vårt arbete och vardagsliv från enastående lettiska personligheter.

Värdet av en människas yrke ligger ej i vad hon gör utan i hur hon utför sitt arbete.

/K. Ulmanis, en känd lettisk statsledare (1936-1940)/

De som inte arbetar, talar om arbete. De som inte kan arbeta, kritiserar det. De som arbetar är tysta, och låter deras arbete tala för dem.

/J. Rainis/

Hela världen roterar runt dessa tre ord – ärlighet, kärlek och mod.

/J. Rubenis/