Vår särart = Kundens nytta
Vi är experter på byggnadsstommar av förtillverkade stomkonstruktioner i armerad betong.
Vår specialisering och erfarenhet är det som skiljer oss åt och erbjuder
våra kunder ett antal fördelar.
Fortare

Byggnadsstommar av förtillverkade stomkonstruktioner driver ner den totala byggnadstiden till ett minimum, eftersom merparten av byggnadsstommen tillverkas i produktionsanläggningar utanför själva byggplatsen. Till byggplatsen levereras färdiga stomkonstruktioner som endast behöver monteras på plats. Monteringsarbetet kan utföras hela året om, med minimal negativ väderpåverkan på tidsplanen.

Effektivt sätt

Vårt team av civilingenjörer är involverat i alla faser av byggnadsramkonstruktion: design, produktion, leverans och montering av byggkonstruktioner. Tack vare vår erfarenhet och know-how kan vi erbjuda de bästa beprövade lösningarna redan vid projektets inledningsfas. Vi vet så tidigt som vid projekteringstadiet vad som kommer att behövas på byggplatsen och vilken den optimala lösningen blir för att spara tid och resurser på byggplatsen.

Kostnadseffektivt

Byggnadsstommar av förtillverkade stomkonstruktioner har ett antal fördelar, eftersom det är en snabb och högteknologisk byggnadsmetod:

– oberoende och parallellt arbete i produktionsanläggning och på byggplatsen;
– optimerad resursanvändning;
– minimalt avfall;
– industriell tillverkningsprocess med standardiserad kvalitetskontroll.

Praktiken har visat att kunder som redan vid projektets inledning valde byggnadsstommar av förtillverkade stomkonstruktioner har fullbordat byggen inom korta, förutsägbara tidsfrister och till tekniskt och ekonomiskt förmånligaste pris.

Våra råd och löften

Byggnadsstommen är en väsentlig del av byggnaden som håller ihop och kopplar samman andra byggnadsdelar och system. Likaså utgör kostnaden för byggnadsstommen en betydande del av den totala byggnadsbudgeten. Den inverkar också avsevärt på tidsplanen, vilket höjer utgifter för byggplatsens underhåll och andra kostnader.

Vi uppmuntrar våra kunder att välja byggnadsstommens ihopsättningsmetod redan vid de första arkitektritningarna. Att våra byggingenjörer kopplas in vid ett tidigt utvecklingsskede garanterar en optimal lösning för hela projektet, både tekniskt och ekonomiskt, samt en hög grad av beredskap att påbörja och avsluta byggnadsarbetet inom korta tidsfrister.

Vi lovar våra kunder att genomföra projektet med god kvalitet och enligt specifierad budget och tidsplan.