Kortfattat

Hemort – Riga, Lettland
Bransch – Byggnad, byggnadsstommar
Marknadsgeografi – Baltikum, Norden, Storbritannien
Specialisering – Förtillverkade stomkonstruktioner i armerad betong och stål

Varför?

Vi bidrar till att förbättra städer genom att bygga inspirerande byggnader där människor kan leva meningsfullt, arbeta kreativt och vila behagligt.

Hur?

Vänliga, ansvarsfulla och kreativa specialister inom branschen utgör kärnan i vårt motiverade och täta team.
Vi skapar professionella projekt, kvalitetsprodukter och utför korrekt och effektiv konstruktion.
Vårt arbete utförs på ett säkert och miljövänligt sätt.

Vad?

Vi levererar estetiskt tilltalande, innovativa och säkra prefabstommar.

Värden

Vänlighet och stöd
Ärlighet
Kreativitet och mod
Ansvar

Välgörenhet

Vänstipendium

Projektet bedrivs av stiftelsen ”Vītolu fonds” som utdelar stipendier i syfte att hjälpa kompetenta och driftiga ungdomar från låginkomstfamiljer att studera vid lettiska högskolor.

 

Skratt som botemedel

Den primära uppgiften för den medicinska personalen är barnets fysiska hälsa och behandling. Doktor Clown ger barnet och dess nära och kära psykiskt stöd som hjälper att mildra och överkomma både fysisk och känslomässig smärta.