Kortfattat

Hemort – Riga, Lettland
Bransch – Byggnad, byggnadsstommar
Marknadsgeografi – Baltikum, Norden, Storbritannien
Specialisering – Förtillverkade stomkonstruktioner i armerad betong och stål

Varför?

Deproms uppdrag är att bidra med omvälvande konstruktioner för ett bättre liv i bättre städer.

Hur?

Deprom förbättrar och förhöjer konstruktioner till en ny konstruktionsera med hjälp av:

  1. anpassade strukturer, produkter och lösningar med högt mervärde;
  2. effektiv och exakt process för design, produktion, logistik och montering;
  3. vänligt, kreativt och inspirerat team med uppfinningsrika experter.

Vad?

Vi levererar estetiskt tilltalande, innovativa och säkra prefabstommar.

Värden

Vänlighet och stöd
Ärlighet
Kreativitet och mod
Ansvar

Välgörenhet

Vänstipendium

Projektet bedrivs av stiftelsen ”Vītolu fonds” som utdelar stipendier i syfte att hjälpa kompetenta och driftiga ungdomar från låginkomstfamiljer att studera vid lettiska högskolor.

 

Skratt som botemedel

Den primära uppgiften för den medicinska personalen är barnets fysiska hälsa och behandling. Doktor Clown ger barnet och dess nära och kära psykiskt stöd som hjälper att mildra och överkomma både fysisk och känslomässig smärta.