Våra tjänster

Projektering, stomkonstruktioner, monterings- och byggarbeten, samordnad leverans av byggnadsstommen

Projektering

Vi tar hand om hela projekteringsprocessen för byggnadens stomkonstruktioner. Från att hitta den tekniskt och ekonomiskt optimala lösningen redan vid anbudsskede till att utarbeta detaljerade arbets- (produktions-) ritningar av stomkonstruktionerna.

 

Genom att överlåta hela projekteringsprocessen för stomkonstruktionerna åt en enskild entreprenör har våra kunder sparat byggtid och pengar. Kunden kan exempelvis bestämma att tillverkning av stomkonstruktionerna och markarbeten på byggplatsen påbörjas samtidigt. Det sparar också tid och resurser när man inte behöver överföra hela informationspaketet mellan olika projektdesigners, från ett tekniskt projekt till detaljerade arbetsritningar.

 

För en tid sedan bytte vi ut den traditionella skissritningspennan och linjalen mot kraftfull programvara för 3D-modellering. Alla byggprojekt utvecklas i en 3D BIM-miljö, vilket garanterar precision och högkvalitativa byggnadshandlingar. Projektdesign i en 3D-miljö ger arkitekter, ingenjörer, byggare och ägare tillgång till den mest aktuella informationen i en integrerad digital miljö vid alla byggskeden. 3D-miljön möjliggör även en kompatibilitetskontroll av alla byggprojektets beståndsdelar, vilket är ett ovärderligt hjälpmedel för att identifiera potentiella problem, konstatera fakta direkt på byggplatsen och hitta snabba lösningar vid projektdesignbordet.

Vi utvecklar 3D-modeller på den mest detaljerade nivån i LOD 400

Stomkonstruktioner

Deprom levererar förtillverkade stomkonstruktioner i armerad betong och stål för att uppföra byggnadsstommar:

Sockelpaneler

Enskiktiga solidväggar

Isolerade treskiktiga ytterväggar

Trapplopp

Vilplan

Pelare

Balkar

Bjälklag

Monterings- och byggarbeten

Deprom specialiserar sig på ihopmontering av stomkonstruktioner till färdiga byggstommar. Montering utförs av våra egna monteringsteam som leds och styrs av en erfaren byggledare.

 

Vårt mål är att vara en utmärkt lagspelare på byggplatsen som utför sitt arbete under säkra arbetsförhållanden, med utmärkt kvalitet och i samklang med andra byggplatsaktörer.

Samordnad leverans av byggnadsstommen

Genom att fullborda alla tillhandahållna tjänster via en samordnad leverans av byggnadsstommen tar Deprom sitt ansvar som en pålitlig samarbetspartner – vi är med i projektet från de första arkitektritningarna till en ihopsatt och färdigställd byggnadsstomme.

 

I praktiken har just sådana samordnade leveranser av byggnadsstommar utförda av en enda byggentreprenör visat sig vara en framgångsrik lösning som säkerställer korta byggnadstider, genomtänkta designlösningar och effektivt utnyttjande av mänskliga, tekniska och finansiella resurser.