Projekt

Under de senaste tio åren har Deprom varit delaktigt i projektering, byggnad, tillsyn och teknisk inspektion av olika byggprojekt:

Bostadshus

/inkl. ett projekt med 444 lägenheter/

Köpcentrum

/inkl. ett projekt på 32 000 m2/

Lagerhus

/inkl. ett projekt på 10 000 m2/

Industribyggnader

/inkl. ett projekt på 8 600 m2/

Hydrauliska konstruktioner

/inkl. rekonstruktion av en skeppskanal på 16 km med avlägsnad grundbotten på 25 000 000 m3/

Bildgalleri