Projekti

Pēdējo desmit gadu laikā Deprom ir piedalījies dažādu objektu projektēšanas, būvniecības, būvuzraudzības un tehniskās apsekošanas darbos:

Dzīvojamās ēkas

/t.sk. projekts ar 499 dzīvokļiem/

Tirdzniecības centri

/t.sk. projekts ar 32 000m2/

Noliktavas

/t.sk. projekts ar 10000m2/

Ražošanas ēkas

/t.sk. projekts ar 8600m2/

Hidrobūves

/t.sk. projekts 16km kuģu kanāla rekonstrukcijai ar 25 000 000 m3 izņemamās grunts/

Galerija