Kortfattat

Hemort – Riga, Lettland
Bransch – Byggnad, byggnadsstommar
Marknadsgeografi – Baltikum, Norden, Storbritannien
Specialisering – Förtillverkade stomkonstruktioner i armerad betong och stål

Uppdrag

Att designa, bygga och säkerställa byggnadsstommar som är tekniskt och ekonomiskt effektiva, allt enligt gällande byggregler och planlagt tidsschema.

Vision

Bäst i klassen och kundernas favorit när det gäller projektdesign, tillsyn och konstruktion av byggnadsstommar för stora och medelstora hus.

Välgörenhet

Vänstipendium

Projektet bedrivs av stiftelsen ”Vītolu fonds” som utdelar stipendier i syfte att hjälpa kompetenta och driftiga ungdomar från låginkomstfamiljer att studera vid lettiska högskolor.

 

Skratt som botemedel

Den primära uppgiften för den medicinska personalen är barnets fysiska hälsa och behandling. Doktor Clown ger barnet och dess nära och kära psykiskt stöd som hjälper att mildra och överkomma både fysisk och känslomässig smärta.